Planlegging av smarthus

Planlegge ny bolig

Planlegge ny bolig   Hva må du tenkte på når du skal planlegge ny bolig? Eller rettere sagt; vet du hva som er mulig i en moderne bolig i dag? Vi er eksperter på moderne, tekniske løsninger. Smarthus er et eksempel på nettopp det. Vi tenker her helhetlig, tverrfaglig og ikke minst på de som…