BOKVALITET: VELFERDSTEKNOLOGI

Velferd. Hva er det?

Om et liv skal måles, må det være kvalitet som teller! Og for de fleste innebærer det blant annet å ha et ukomplisert, fritt og godt liv i sitt eget hjem.

Om har du en funksjonsnedsetting, eller ønsker vissheten om at boligen din også er der for deg om 15 år, kan forskjellige former for velferdsteknologi være viktig.

Våre løsninger er diskret og tar vare på ditt personvern.
- et elegant smarthus i dag kan passe på deg i fremtiden.

Kontakt oss

Hva er egentlig velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er et uttrykk vi bruker for å beskrive teknologi som bidrar til å sørge for at vi har det bra. Et viktig prinsipp når vi snakker om velferdsteknologi er personvern. 

På engelsk bruker vi ofte uttrykket "Ambient Assisted Living" eller "AAL" for kort. Vi tilbyr løsninger som blir tilpasset den enkeltes behov, som er diskret, og der boligen varsler om noe er galt. Så lenge alt er i orden beholder man privatlivet.

Kontakt oss for å vite mer

Hva betyr det for de som bor der?

Vi blir stadig eldre, og de aller fleste ønsker å bli gamle i sitt eget hjem og fortsette sitt selvstendige liv. Dette selv om alderen kommer snikende og økende plager krever litt tilrettelegging eller man har andre funksjonsnedsettinger. Livskvaliteten skal vi aldri gi avkall på!

Bygningsteknologi kan hjelpe med å oppnå dette ved å forenkle hverdagens små gjøremål samtidig som teknologien i bakgrunnen gjør tiltak eller varsler dine nærmeste om ikke alt går som planlagt.

Våre løsninger er meget godt egnet til å skape trygge rammer og til å tilpasse løsningene til den enkeltes behov - også etter hvert som behovene endrer seg.

Hva betyr det for pårørende og pleiere?

Selvfølgelig er slike løsninger viktigst for dem som bor i boligen, men det er også til stor hjelp for alle rundt som ønsker det beste og som ønsker å hjelpe til. Enten det er famille og venner, men også pleiepersonell.

Spesielt helsepersonell er utrolig travle og har en hektisk hverdag. Ved hjelp av velferdsteknologi kan behovet reduseres ved at teknologien tar hånd om mange av de små hverdagslige behov man ellers måtte bistå med.

Som pårørende er det lite som måler seg med vissheten om at sine kjære har det godt.

VELFERDSTEKNOLOGI: Hvordan kan det hjelpe deg?


Falldeteksjon

Ved å måle tilstedeværelse i forskjellige rom kan systemet være med på å varsle om avvikende atferdsmønster oppstår.

Hvis det ikke er målt tilstedeværelse i boligen over en viss periode kan systemet varsle. Først den som bor i boligen, men hvis ikke alarmen avmeldes varsles pårørende, vekter eller pleietjenesten


Nødknapp

Ved et nødstilfelle eller illebefinnende kan man trykke på en enkelt tilgjengelig knapp for å tilkalle hjelp.

Det finnes flere forskjellige typer knapper, og de kan være portable, fastmonterte eller i form av et armbånd man kan ha på seg når man er hjemme alene.


Påminnelser

Systemet kan brukes til påminnelser om viktige hendelser. Det kan være alt fra medisiner til vekkeklokke.

Systemet kan bygges opp på mange måter, men et veldig nyttig verktøy for mange kan være talebeskjeder systemet sender ut via takhøyttalere.


Nødtilgang til boligen

Hvis man ikke får kontakt med de som bor i boligen, kan betrodde ha tilgang til å låse opp døren uten å være til stede, for eksempel for å slippe inn helsepersonell eller naboer.


Adferdsendringer

Systemene kan brukes til å kartlegge adferdsendringer som for eksempel økning i antall toalettbesøk eller om døren til luftebalkongen står lenge åpen vinterstid.


Elektriske apparater

Ved å kunne styre elektriske apparater kan man forhindre branntilløp ved å for eksempel ha en timer-funksjon på strykejernet, eller sørge for at kaffetrakteren ikke har strøm automatisk om man ikke er hjemme eller sover.


Nattlys

Automatisk lysstyring som tenner et beskjedent nattlys når man beveger seg i boligen kan være et svært godt og preventiv tiltak mot fall.


Boligbeskyttelse

Systemene passer på boligen på mange måter. Innbruddsalarm, vanndeteksjon og brannalarm kan sørge for å gjøre tiltak som hindrer ytterligere skade og selvfølgelig varsle. For eksempel kan vanntilførselen stenges ved en lekkasje, eller potensielle brannkilder miste strømmen ved utløst brannalarm.


Slipp nøkkel

Nøkler blir borte. Med et automasjonssystem i bunn kan man enten låse seg inn med en elektronisk brikke som er enkel å erstatte eller med en kode. I verste fall kan pårørende låse opp døren fra hele verden om de ikke er tilstede om man har låst seg ute. 

Kontakt oss for å vite mer!

Hvordan kan ditt hjem forberedes for en eldre tilværelse, hvordan dine kjære kan få det bedre eller hvordan kan du i dag øke din bokvalitet hvis du for eksempel er bevegelseshemmet og bor i eget hjem?

Kontakt oss