selective focus photography of three books beside opened notebook

Les våre konkurransevilkår her: 


Konkurranseregler Autobolig

Ved å delta i konkurransen godtar du
og gir en erkjennelse av at konkurransen på ingen måte er sponset, godkjent, administrert av eller tilknyttet Facebook.

 

Konkurranseperiode

Kampanjen pågår fra og med 12.08.2022 til og med: 15.12.2022

Slik deltar du i konkurransen/kampanjen:  

Ditt konkurransebidrag er med i konkurransen fra den dagen det sendes inn til vinner er kåret og konkurransen er avsluttet. Du øker dine vinnersjanser ved å fylle i servey som vil bli tilsendt på mail.

Du må konkurrere i ditt egen navn, med et reelt prosjekt og du må være fylt 18 år. Du må være bosatt i Norge ved konkurransens avslutning, for å konkurrere.


Forklaring rundt hvordan man deltar :
Du deltar gjennom å sende inn svar ved å bruke skjema på:
https://www.autobolig.no/konkurranse-vinn-smarthuspakke-til-15-990
Du kan kun delta en gang. 

Deltagelsen må oppfylle alle krav til konkurransen, som spesifisert, for å kunne vinne en premie. Innsendelser/deltagelser som ikke er fullstendige eller ikke følger konkurransereglene eller spesifikasjonene kan bli diskvalifisert fra konkurransen av [konkurransens arrangør]  


Premier

Vinneren av konkurransen vil motta: En startpakke fra Autobolig til en verdi av 15 990,- 

 • Utstyr som beskrevet her: https://www.autobolig.no/komponenter/startpakke/

 • Enten trådløs eller kablet variant

 • Programmert etter Autobolig standardfunksjoner

 • Installasjon er ikke inkludert og må utføres av autorisert elektroforetak

 • Konfigurasjon av 3. parts utstyr er ikke inkludert (f.eks. hjemmesentral)

 • Fast internettforbindelse er påkrevd for full funksjonalitet

 • Funksjonalitet begrenses til medfølgende utstyrs egenskaper og utførende elektroforetaks dimensjoneringer og beregninger for gjeldende utstyr.

 • Verdibrevet er gyldig i 6 måneder.

 • Det tas forbehold om skrivefeil i annonsen, på våre nettsider og i pakkebeskrivelsen

 • Premien kan heves uten kjøpeplikt for øvrig

 • Premien er personlig og kan ikke overdras til andre

 • Premien sendes fra Autobolig As, EXW Fredrikstad


Ansvar og håndtering av konkurransebidrag

Ansvarlig for konkurransen er: Autobolig AS 

Premien kan ikke løses inn mot kontanter, byttes inn mot andre produkter eller overlates til noen andre. Premien er personlig og eventuell gevinstskatt betales av vinneren. Det er bare mulig å vinne en gang per husholdning. 


Hvordan velges vinner:
Daglig leder hos Autobolig, Henning Herfjord, vil utføre en automatisk trekning av vinner, blant de innsendte bidragene som oppfyller konkurransereglene. 

Autobolig AS er ikke ansvarlig for innsendte konkurransebidrag. Det er deltageren som er ansvarlig for at samtlige kontaktopplysninger er riktig. Deltagelsen må ikke være ærekrenkende, rasistisk eller på annen måte støtende. Autobolig AS forbeholder seg retten til å fjerne bidrag som strider imot disse regler og/eller kan oppfattes som støtende, samt redigere begrunnelsen.

Konkurransen er ikke åpen for ansatte hos Autobolig AS. Autobolig AS forbeholder seg retten til å ikke utstede noen premie [og velge en annen vinner] om Autobolig AS får kjennskap til eller med andre grunner anser at en vinner ikke er kvalifisert for å delta i konkurransen.

Autobolig AS tar ikke ansvar for konsekvensene av at konkurransebidrag er forsvunnet, skadet, sendt feil eller levert for sent til Autobolig AS. Autobolig AS tar heller ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer eller problem som kan påvirke innmelding/innlevering eller sluttresultatet for denne konkurransen.

I tilfelle tvist over regler, oppførsel, resultat og andre ærend i relasjon til konkurransen kommer Autobolig AS sin beslutning til å være endelig, og det vil ikke bli startet noe korrespondanse eller diskusjon.

Ved mistanke om juks har Autobolig AS retten til å diskvalifisere bidrag. Autobolig AS  beslutning kan ikke overklages.

Vinnerne kommer til å kontaktes via telefon eller e-post. Om ikke vinneren kan nås innen 7 dager eier Autobolig AS retten til å utse en ny vinner i konkurransen.

Ved å sende inn ditt bidrag i konkurransen overlater du opphavsretten gjeldende bidraget til Autobolig AS. Det innebærer at dine rettigheter til bidraget opphører og at Autobolig AS får anvende bidraget på valgfritt sett men bare innenfor Autobolig AS sin normale virksomhet og i tråd med norsk lov og skikk.

Gjennom å delta i konkurransen garanterer du at du oppfyller konkurransevilkårene. Autobolig AS forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag som ikke oppfyller konkurransevilkårene.

Konkurranser på Sosiale medier som. Feks Facebook er IKKE et samarbeid 
mellom Autobolig AS og plattformen. Det er Autobolig AS som er ansvarlig for konkurransen og benytter kun det aktuelle sosiale mediet som en plattform for å gjennomføre konkurransen. 


Håndtering av personopplysninger

Ved å godkjenne konkurransevilkårene samtykker du til følgende behandling av personopplysninger.

Gjennom å akseptere konkurransevilkårene godkjenner du at de opplysninger du sender inn i forbindelse med bidrag behandles for å kunne administrere konkurransen. I forbindelse med publisering av vinnere kommer personopplysninger som navn og etternavn publiseres på Facebook. Autobolig AS behøver for- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for de som vinner.

 

For spørsmål som gjelder kampanjen, håndtering av personopplysninger eller endring av feilaktige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Du eier rett til å begjære tilgang, endring eller sletting av personopplysninger og begrensning av det samme.

Du har rett til å klage til Datatilsynet vedrørende Autobolig AS sin behandling av dine personopplysninger. Det gjøres til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, tlf: 22 39 69 00, e-post:  [email protected] .