Avanserte innstillinger

Hjem / Kundesenter /Avanserte innstillinger

Teknisk bruker


Som nevnt under ny bruker, har vi en teknisk bruker i appen. Denne bør kun brukes om det er strengt nødvendig, og om du er helt sikker på det du skal endre. 
Det er fort gjort å endre på noe som vil ha negativt utfall for ditt smarthus om du ikke har kunnskap nok her. 

Om det er nødvendig med endringer, anbefaler vi at dere kontakter Loxone for teknisk bistand, eller kontakter oss for en servicetime, slik at vi kan sette en tekniker på saken. 

Vi anbefaler derfor at det kun er en i familien som har tilgang til teknisk bruker, men at også dette familiemedlemmet bruker vanlig bruker til vanlig. 

For kontakt med Loxone: 
[email protected]
https://www.loxone.com/enen/kb/


For kontakt med oss for å bestille servicetime: 
  [email protected]