Temperatur 

Hvor finner jeg temperaturstyringen? 

Som med lysstyringen, avhenger det litt hvordan du har satt opp appen din ang favoritter osv. 
Du kan i hovedsak ha tilgang til dette i alle 4 fanene på appen din. 
Vi tar her utgangspunkt i at du bruker fanen kategorier eller rom, og velger Oppvarming herfra. 

                                                                

       


Temperatur

Ved å trykke på temperaturmåleren, kommer du til følgende bilde: 

Her kan du stille ønsket maks og minimum - temperatur ved å trykke på de oransje feltene. 
Komfort - maks
Eco min - minimum

Som du ser er overopphetingsbeskyttelse og frostbeskyttelse innstilt på henholdsvis 30 og 5 grader. Disse er fabrikkinnstillinger som du ikke får endret på. Ønsker du likevel å stille på disse,se under avanserte funksjoner, eller via vår serviceavtale. 


Tidsplan

Velger du tidsplanlinjen, vil du komme til følgende side: 

 

Fargeforklaringer:
Grå - Her er det ikke laget noen regel, og rommets temperatur vil vil ligge på eco temperatur (senkeperiode) 
Grønn - Her har vi satt som regel at temperaturen skal ligge på komfort
Vi setter gjerne slike regler, slik at boligen vår kan regulere temperatur og spare strøm når det ikke er noen hjemme. 
Ønsker du å endre på reglene, kan du trykke på ønsket tidsrom og du vil bli sendt til denne siden: 

 


Her finner du innstillinger for regelen du ønsker å lage. 
Du kan velge temperatur, og komme til følgende side: 


Du kan velge mellom de tre ferdig innstilte temperaturene her, eller velge rediger, om du ønsker å endre innstillingene dine
for eco - og komforttemperatur. 
Du kan også sette opp hvilke dager regelen din skal gjelde for. 
Du velger da dag/modus, og får opp følgende liste: 

   
Her huker du av for hvilke dager du ønsker regelen din skal gjelde for. 

Modus overstyrer kalender, og står i prioritert rekkefølge. 


 Har du bevegelsessensor i rommet, kan du aktivere knappen som heter: 
"Aktiver når tilstedeværelse er detektert". 
Regelen du har laget vil da bli aktivert når dere er hjemme og det aktuelle rommet er i bruk.