Lysinnstillinger

Lyssone

 
Formål:

Styring av forskjellige lyssoner og lyskilder ved hjelp av stemninger/scener fra center knapp på Touch bryter og app

Bruksområde:

Med funksjonsblokken “Lysstyring”  bytter man mellom app-definerte  stemninger som kan være enkelt brudd, nivåjustert, fargeendrende eller kombinasjoner av disse, fra app kan man regulere opptil 18 individuelle lysutganger og endre stemninger

Som et grunnprinsipp i enkle oppsett styres innendørslys fra en variant av touch bryter, hvor man blar igjennom stemninger med et kort klikk på touchbryteren og ved dobbeltklikk skrur av lyset. (Dobbeltklikk og Trippelklikk har flere funksjoner-Se funksjon Touch)

Generelt er det derfor hensiktsmessig med en touch-bryter per rom eller område (kjøkken - stue) for å kunne styre lyset uten å bruke app, mange steder er det også fornuftig å bruke bevegelsesføler eller lignende som kommer under “Oppgraderte pakker” lenger ned.

Involverte komponenter:

 • T5 Touch, Touch pure, Touch flex etcFunksjon På/Av:

Lysutgangen styrer en aktuator av typen av/på (ikke dimming). 

Den enkelte lysutgang kan skrus av og på i appen og legges til eller fra stemning. 


Involverte komponenter:

 • Loxone Nano 2 Relay - 1 utgang per lyssone

 • Releutgang på miniserver

 •  ICT Rele ved 2-polt brudd ved feks baderomsbelysning(i tillegg til utgang) Funksjon Dimbare lyskilder, 24V WW:


Ved dimbare lyskilder vil man kunne velge hvilket nivå den enkelte utgang skal være i på den gitte stemning. 

Den enkelte lysutgang kan justeres, skrus av/på  i appen og legges til eller fra stemning. 

En lyssone med WW downlight eller Led-stripe. 


Involverte komponenter:

 • RGBW 24V dimmer (4 delte kanaler, compact eller tavlemontert, en kanal pr lyssone, opp til 50W per kanal. Kanalene kan brokobles for høyere effekt)

 • Nano Motor Controller Tree/Air (fungerer som 1-kanals dimmer, 50W)  Funksjon Tunable white(TW) lyskilder 24V:


Ved tunable white lyskilder vil man kunne justere fargetemperaturen fra kald hvit til varm hvit farge og lysnivået, feks LED-striper. 

Den enkelte lysutgang kan justeres, skrus av/på  i appen og legges til eller fra stemning.

En TW lyskilde benytter 2 kanaler av en RGBW-dimmer. 
Ved bruk av en 4-kanals dimmer kan kanalene kombineres med vanlig 24V WW downlight på 2 av kanalene og 2 kanaler til en lyssone med tunable white ledstripe.


Involverte komponenter:

 • RGBW 24V dimmer (4 delte kanaler, compact eller tavlemontert, to kanaler pr TW lyssone, opp til 50W per kanal) Funksjon Dimbare lyskilder, 230V:


Ved dimbare lyskilder vil man kunne velge hvilket nivå den enkelte utgang skal være i på den gitte stemning. 

Den enkelte lysutgang kan justeres og skrus av/på  i appen og legges til eller fra stemning. 

Den enkelte kanal på dimmer blir satt opp som “230V - LED Faseavsnitt.” om ikke annet er beskrevet.  


Involverte komponenter:

 • 1 av 4 kanaler pr lyssone på 230V dimmer extension

 • Nano dimmer air (husk tree to air bridge e.l.)Funksjon Fargeendrende lyskilder:


Ved fargeendrende  lyskilder vil man kunne velge farge eller hvilket nivå fargetemperatur(TW) den enkelte utgang skal være i på den gitte stemning. 

I standard prosjekt blir disse satt opp som Tunable White lyskilder iht oppsett nedenfor, fargeendring er dog mulig fra app. 

Den enkelte lysutgang kan justeres og skrus av/på  i appen, og legges til eller fra stemning. 

Benytter alle 4 kanaler til hver sin farge R=Red, G=Green, B=Blue, W=White


Involverte komponenter:

 • RGBW 24V dimmer (RGBW, compact eller tavlemontert, opp til 50W per kanal totalt 200W) 

 • RGBW Loxone downlightsFunksjon Dagslyskontroll:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i soner hvor det er endten Tuneable White eller RGBW lyskilder.

Dagslyskontroll simulerer naturlig utendørs dagslys med kunstig lys inne. Skal ha positiv effekt på menneskets biorytme(vekker deg om morgenen og gjør det lettere å finne roen om kvelden) Velges i fargevelger.


Lysstemninger med fullt oppsett

Kunden må selv gjøre innstillinger slik at det harmonerer i det enkelte rom/lyssone. Samtlige lyssoner på den enkelte lysblokk settes opp etter standarden under.

Stemning\Type

AV/på

Dimmede Lyskilder

Fargede Lyskilder

Bryter/Touch

Merk

Lyst 

70%

TW 70%

X


Dimmet

40%

TW 40%

X


Veldig lyst

100%

TW 100%

X


AV

Av

0%

0%

X • I rom med kun Av/På lys vil stemningene kun bestå av Veldig lyst og Av, evt bevegelses stemninger(se under  bevegelse/tilstedeværelses)

 • Fargeendrende lyskilder blir satt til tunable white som etter skjønn samsvarer med 
  % lys i de forskjellige stemningene


Merknader:
 • Dette er noen av mulighetene for styring av lys. Det finnes flere muligheter. 0-10V, DALI, miniserver rele, Nano IO AIR for å nevne noen. Husk at det må være air tilgjengelig om air produkter skal benyttesOppgraderte pakker:


Modus:  

Nattmodus:

Når man aktiverer nattmodus fra trippelklikk på bryter hovedsoverom eller i app vil alt lys skru seg av. I rom med tilstedeværelse starter karantenetiden (Se Bevegelse/tilstedeværelse) og tilstedeværelse vil ikke bli aktivert igjen før karantenetiden har utløpt. 
NB! Tilstedeværelse er ikke anbefalt på soverom. 
Når nattmodus er aktivert vil bevegelse i rom med tilstedeværelsesdeteksjon trigge en egen lysstemning som kalles “bevegelse natt”, se Bevegelse.  

Bortemodus:

Når man aktiverer bortemodus fra trippelklikk på bryter ved utgangsdør eller i app vil alt lys skru seg av. I rom med tilstedeværelse starter karantenetiden (Se Bevegelse/tilstedeværelse) og tilstedeværelse vil ikke bli aktivert igjen før karantenetiden har utløpt. 

Bevegelse/tilstedeværelse:

Ved bevegelse/tilstedeværelsessensorer vil det i disse rommene være egne stemninger for bevegelse dag og bevegelse natt som kan justeres i appen lik andre 


Det er to forskjellige måter å oppdage at det er noen i rommet automatisk, den første, som vi leverer er tilstedeværelses deteksjon. Denne blir aktivert av at det bevegelse i rommet, men blir holdt aktivert av lyd i rommet. Denne funksjonen brukes i Standardrom, og er gjerne en loxone tilstedeværelsesdetektor. 

Den mest tradisjonelle er ved hjelp av bevegelsesføler, denne registrerer bevegelse og ikke noe mer.

Ved nattmodus vil det være en egen stemning med dempet belysning og der det er fargeendrende lyskilde er det  valgt en mørk lillafarge.

Dette kan endres av kunde til å passe de enkelte rom, lyskilder og preferanser

Stemning\Type

AV/på

Dimmede Lyskilder

Fargede Lyskilder

Bryter/Touch

Merk

Bevegelse dag

70%

TW 70%

X

Kun ved Tilstedeværelsesføler/bevegelsesføler

Dimmet

40%

TW 40%

X


Veldig lyst

100%

TW 100%

X


AV

Av

0%

0%

X


Bevegelse natt

30%

Lilla 30%


Kun ved Tilstedeværelsesføler/bevegelsesføler
Tider


Dersom man går inn i rommet, og gjør et aktivt valg, for eksempel å endre stemning på lyset med touchbryteren, vil lyset skru seg av etter en time (Parameter Met : 3600s) etter siste bevegelse/tilstedeværelse i rommet. Denne tiden justeres i lysblokka. 

I rom i kategoriene Gjennomgang, Andre rom og Soverom benyttes det konsekvent bevegelsesføler. Justering av disse tidene skjer direkte i lysblokka og kan gjøres fra app under ekspert innstillinger. 

I standardrom blir det opprettet en egen tilstedeværelsesblokk som henter input fra sensoren i rommet, eller om det blir gjort noe i rommet, åpne et vindu med sensor, skru på touch-bryter eller bevegelse som trigger tilstedeværelsessenor.

Dersom man går inn i et rom med  bevegelse/tilstedeværelsessensor og går rett ut igjen uten å gjøre andre manuelle tiltak vil lyset slukke etter tidene under:

 • Standardrom: 15min (Parameter Pet : 900s på tilstedeværelses blokk)

 • Soverom: 5min (Parameter Moet : 300s på Lysblokk)

 • Andre rom: 2min (Parameter Moet : 120s på Lysblokk)

 • Gjennomgang: 2min (Parameter Moet : 120s på Lysblokk)

Når man manuelt skrur av lyset, fra bryter, app eller sentral funksjon vil lyset skru seg av og vil ikke skru seg på automatisk igjen før tiden under er gått. Dette gjelder så lenge det ikke er oppdaget bevegelse eller tilstedeværelse i rommet. 

 • Standardrom 15min (Parameter Pet : 900s på tilstedeværelses blokk)

 • Soverom 5min (Parameter Pto : 300s på Lysblokk)

 • Andre rom 5min (Parameter Pto : 300s på Lysblokk)

 • Gjennomgang: 5min (Parameter Pto : 300s på Lysblokk)


Involverte komponenter:

 • Flush PIR (tilstedeværelsessensor)

 • Bevegelsesføler i RGBW Takplafond  

 • Nano DI og tredjeparts bevegelsesføler. 


Adgangskontroll/Dørklokke: 

Ved adgangskontroll er det et dørklokkesymbol på kodepanelet. Dette vil gjøre at lysene blinker en gang når den blir trykket på i standard rom, gjennomgang og ikke kategoriserte rom  (ikke soverom)  

Involverte komponenter:

 • NFC code touch

Alarm (Innbrudd, Brann, Vann) :

Ved alarm vil alt lyset i huset blinke frem til alarm er kvittert  i app