Bortemodus

Når sistemann forlater boligen har man normalt en rutine man går igjennom. Lys skal slåes av, vinduer skal lukkes, alarmen skal på etc. I vår verden kaller vi dette å sette på bortemodus. Da forteller du boligen at du er borte og resten går helt av seg selv. I tillegg skjer en del ting du normalt sett ikke tenker på. Enklere blir det ikke.

Bortemodus aktiveres som oftest ved å trippelklikke på lysbryteren i gangen, men det kan også aktiveres fra app, med fjernkontroll eller til og med via geofence for de mest avanserte.

Når bortemodus aktiveres skjer følgende som standard (avhenger av installerte komponenter):

  • Alt lys slås av
  • All solskjerming settes til automatisk modus
  • Innbruddsalarm settes på (med forsinkelse)
  • Dører låses (med forsinkelse)
  • Tilstedeværelsessimulering aktiveres
  • Oppvarming settes til innstilt skjema
  • Musikkserver og alle musikksoner slås av
  • Alt av media (TV etc) slåes av
  • Styrte sikringskurser som feks. benkestikk på kjøkkenet slås av

Om ikke alt dette passer helt til deg og din livsstil så tilpasses selvfølgelig dette til din bolig. Noen vil kanskje ha færre aksjoner, andre har andre spesifikke ting som skal skje. Dette er helt opp til deg 🙂