Reklamasjoner

Selv med markedets kanskje mest driftssikre systemer, kan det av og til gå galt. Kontakt oss ved feil eller mistanke om feil på din Autobolig.

En sak blir opprettet hos oss, og du vil bli kontaktet for utbedring. Ved hastesaker ring oss på 69 51 61 51

Problemer med systemet skyldes enkelte ganger feil på 3.partsløsninger som for eksempel din boligs datanettverk. Hvis det er tilfelle vil du få tilbud om utbedring i form av et serviceoppdrag .

Jeg er kjent med at ved innsending av dette bekrefter jeg at jeg anser saken som en reklamasjonssak. 

Forutsetninger for at saken kan regnes som en reklamasjon er som følger:
- Produktet som har en feil er kjøpt for mindre enn 5 år siden.
- Produktet er levert av Autobolig AS.
- Skaden eller defekten på varen har oppstått "av seg selv" uten ytre påvirkning og varen har kun blitt brukt som tiltenkt.
- Loxone-programmet har ikke blitt endret av andre enn Autoboligs teknikere.

Dersom du er usikker, kontakt oss gjerne på tlf 69516151

Takk for din registrering

Vi vil kontakte deg snarlig for å avklare detaljer og bekrefte eller avtale tidspunkt for oppdraget.
I mellomtiden er du velkommen til å utforske vårt nettsted.